ธูปลดสารก่อมะเร็ง 99%
ควันน้อย...ปลอดภัย...ไม่ระคายเคือง...ความภูมิใจของ ”กีรตา”

ความภาคภูมิใจของ “กีรตา”

- ทูลเกล้าฯถวายธูปควันน้อย เกรดพิเศษ "กีรตา"
เเด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พิธีเปิดงานวัดลอยฟ้า สยามพารากอน


- ถวายธูปควันน้อย เกรดพิเศษ "กีรตา" แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้ทดลองใช้ พร้อมทั้งขอคำแนะนำ

- ธูปควันน้อย เกรดพิเศษ "กีรตา" ได้รับเลือกให้ชนะเลิศ
รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณท์เพื่อสุขภาพ จัดโดยนิตยสาร SME Thailand และธนาคารกลิกรไทย


- นำอุปกรณ์กีฬาและรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน


- สื่อที่ให้ความสนใจ ธูปควันน้อย เกรดพิเศษ "กีรตา"